"to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem."

Do posłuchania :
KOHELET - fragmenty